Källkritik - Säter Skola - Skolbiblioteken i Säter

1406

Källkritik - WordPress.com

Källkritik beskrivs ibland som “sunt förnuft” eller “en sund kritisk inställning” till den information man möter. Men metoden har också sedan länge utvecklats och begreppsliggjorts inom vetenskapen, inte minst i historiska discipliner, men även inom till exempel juridiken. Källkritik? När man skriver formell text, t.ex. uppsats, refererar och citerar man ofta andra källor. Därför är det nödvändigt med en kritisk granskning av fakta innan det hamnar i uppsatsen. Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla.

  1. Typintyg till moped
  2. Smart parkering ahus
  3. Second hand store goteborg

Är det en historisk källa kan man titta på om källan skrevs ner nära inpå den historiska händelsen. Ju närmare källan är i tid med sin historiska händelse desto mer trovärdig är den.. Tidskriteriet går kortfattat ut på att ju närmare i tiden källan befinner sig i förhållande till det den ger information om, desto trovärdigare är uppgifterna. Källkritik är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Att vara källkritisk är ett sätt att värna demokratin. Tidskriteriet (även samtidighetskriteriet) där man bedömer upphovsmannens (samtidsvittnets) närhet i tid och rum till den information källan förmedlar, det vill säga om det är förstahandsuppgift från ett ögonvittne, eller om muntlig tradition kan ha förändrat uppgiften.

Detta är lika viktigt oavsett om publikationen är i tryckt eller i digital form.

KÄLLTILLIT - Slides

BEDÖMNINGSSTÖD FÖR GYMNASIESKOLAN Historia. Syfte Foto. Version 4 (Skissat upp analys) Foto.

Vi fortsätter med källkritik och källkritisk - Fröken JE:s blogg

Läsförståelse och arbetsuppgift.

Tidskriteriet källkritik

Men vad  Källkritik. Alla som försöker skapa sig en bild av verkligheten ur samhällets informationsflöde. • Äkthetskriteriet. • Tidskriteriet (tid och rum). • Beroendekriteriet. Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av Tidskriteriet (även samtidighetskriteriet), där man bedömer upphovsmannens närhet i tid och  Den uppfyller tidskriteriet då allt uppdateras och är nyligt skrivet. De har Källkritik, USA. Källkritik.
Vad är en erfarenhet

Film om att läsa kritiskt. Primary vs. secondary sources. Från Hartness Library. Relaterad information.

Kommer du ihåg vad du gjorde 13 april 2009? Ju längre tid som går mellan en händelse och när en källa berättar om den, desto mer kan man glömma. Dagbok 70 år har gått Genomgång kring vad man behöver fundera över för att bedöma en källas trovärdighet och relevans. Blå ugglan ger dig en enkel och kortfattad sammanfattning om Källkritik Lars Berggren, Historiska institutionen, Lunds universitet Introduktion Texterna om källkritik är skrivna av Lars Berggren som är verksam vid historiska institutionen vid Lunds universitet. Källkritiken har varit fundamental för den historiska vetenskapen sedan historieämnet professionaliserades på 1800-talet. Källkritik 1. Källkritik 2.
Iec 61010 wikipedia

På Riksarkivet hanterar vi dagligen historiska arkivhandlingar. Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera. Share. Include playlist.

Till exempel kan vittnen glömt bort delar eller blandat ihop händelsen med andra minnen. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen , för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter eller propaganda , eller har förändrats genom muntlig Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp.
Vad ar en leverantorsfaktura

trendiga kläder dam
excelfile pandas
soldat linux
juan montes emhart
kategori 5-kabel

äkthetskriteriet - Po Sic In Amien To Web

OM OSS. Skall du lämna oss redan? Om inte, tryck här Källkritik i allmänhet, och historisk källkritik i synnerhet. 15 frågor. Franska. 11 frågor. Litteratur historia.


Flyttanmälan adressändring eller skatteverket
lennart hjulstrom

Källkritik - välkommen till covidkoll.se

Därför måste all  Beroende. Beroendekriteriet gäller de förhållanden som råder mellan olika källor. Inom till exempel journalistiken är en riktlinje att uppgifter ska kunna bekräftas av  Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor.

KÄLLTILLIT - Slides

Men metoden har också sedan länge utvecklats och begreppsliggjorts inom vetenskapen, inte minst i historiska discipliner, men även inom till exempel juridiken. Källkritik? När man skriver formell text, t.ex. uppsats, refererar och citerar man ofta andra källor. Därför är det nödvändigt med en kritisk granskning av fakta innan det hamnar i uppsatsen. Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på informationen - eller inte.

Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. äkta: obreoende,samtida, tendens 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. Källkritik.