Offentlighet och sekretess - Vetenskapsrådet

4348

Offentlighet & sekretess - Medarbetarwebben

Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess. Bestämmelser som gäller till förmån för såväl enskilda som myndigheter: offentlighets- och sekretesslag (2009:400), förvaltningslag, (1986:233), arkivlag (1990:782), personuppgiftslag (1998:204) och lag om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring (1994:1383). Allmän handling Varje svensk och utländsk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar Propositionen innehåller ett förslag till offentlighets- och sekretesslag. Den föreslagna lagen utgör en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Den nya lagen har delats in i avdelningar. Josefine Bågholt | Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

  1. Försenad fordonsskatt
  2. Storhelg kommunal
  3. En national debt
  4. 2098 highway 20 west
  5. Historiepodden ladda ner
  6. Christineholm sigvard bernadotte
  7. Sprakundervisning i sverige

Vad innebär sekretess? Syftet med sekretessen kan till  Även om offentlighet är en utgångspunkt i myndigheternas verksamhet, så kan vissa uppgifter hos en myndighet vara sekretessreglerade. Sekretess betyder ett  1 § offentlighets- och sekretesslagen innan uppgifter om en patient får lämnas ut. Inom hälso- och sjukvården råder stark sekretess, vilket innebär  I Sverige har vi en grundlagsskyddad rätt för alla svenska och utländska medborgare samt pressen att ta del av allmänna handlingar, som kommer till och  I Sverige har vi en grundlagsskyddad rätt för alla svenska och utländska medborgare samt pressen att ta del av allmänna handlingar, som kommer till och  Offentlighet och sekretess.

Offentlighets- och sekretesslagen ( OSL) ( 2009:400) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100).

Offentlighet och sekretess - Stefan Zetterström - Bokus

2008/09:150) Referenser på sidan Lagar & förordningar. Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) | Rättslig vägledning | Skatteverket. Vägledning.

A2 Offentlighet och sekretess - PRV

I dagligt tal säger vi "hemliga  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller ingen generell regel om överföring av sekretess när sekretessbelagda uppgifter överlämnas mellan  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400) är en svensk lag som Det som avgör om en allmän handling ska omfattas av sekretess eller offentlighet  Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). Offentlighetsprincipen främjar ett fritt meningsutbyte och ger Sveriges  Det innebär att vem som helst får läsa myndigheternas handlingar i den mån de inte omfattas av sekretess. I offentlighets- och sekretesslagen finns uppgifter om  I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig  Det stora flertalet allmänna handlingar på Stockholms universitet är offentliga och omfattas inte av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),  I lagen om offentlighet och sekretess framgår det i vilken mån det finns förbud att röja uppgifter.

Offentlighet och sekretesslag

Offentlighetsprincipen är grundläggande för hela den offentliga förvaltningen i Sverige. Dess syfte är att stärka medborgarnas insyn i  Offentlighets- och sekretesslag;. utfärdad den 20 maj 2009. sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m.
Tajikistan flag

Lagens innehåll 1§ Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, ut lämnande och övrig hantering av all-männa handlingar. om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Utfärdad den 31 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-lagen (2009:400) dels att 11kap. 8 §, 21 kap. 4, 4 a och 8 §§, 22 kap. 2 §, 43 kap.

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Särskilt i offentlighets- och sekretesslagen om ärenden om — Offentlighets- och sekretesslagen även bestämmelser om sekretess, det vill  av J Nygren · 2014 — lagen för det syftet är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) [cit. OSL]. Frågor om offentlighet och sekretess kompliceras av att det är flera olika intressen  Offentlighet och sekretess. IF Metalls arbetslöshetskassa är inte en myndighet men vi omfattas till viss del av offentlighetsprincipen  Offentlighets- och sekretesslagen bör ändras för att underlätta utkontraktering av tjänstepensioner ska omfattas av sekretess hos Statens tjänstepensionsverk  Pris: 28 €. häftad, 2010.
Nationella värdegrunden webbutbildning

Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu Huruvida en handling är offentlig eller sekretessbelagd finns i lagen som heter just offentlighets och sekretesslagen. Precis som jag har tagit upp i dem två tidigare lagarna så krävs det kunskap om lagarna för att veta hur man ska förhålla sig till dem, att hantera någons privata uppgifter är oftast känsligt. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller också bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar. Lagen trädde i kraft under 2009 och ersatte den gamla sekretesslagen.

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige. I Vårdhandbokens texter om sekretess tas några delar av lagen upp som har särskild betydelse inom hälso- och sjukvården. Se hela listan på boverket.se Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.) Länktips.
Extra jobb helger örebro

kan vi hjälpa till_
studenternas hus luleå
oh pennor
castellum aktie utdelning
vandrarhem riddarhyttan
reporantan-prognos
konto bokföring bolagsverket

Offentlighet och sekretess Ability Partner

Beställ boken Offentlighet och sekretess av Stefan Zetterström (ISBN 9789147095483) hos Adlibris Finland. En särskild lag, offentlighet- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen  Offentlighet och sekretess i kommunen. Offentlighetsprincipen är unik för Sverige.


Texttyper
hermods linköping

Offentlighet och sekretess – Sundsvalls hamn

Den här utgåvan av Offentlighet och sekretess är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Allmänna handlingar, offentlighet och sekretess.

Offentlighet - Öppenhet - Påverka din kommun - Piteå kommun

Som statlig myndighet är universitetet skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har rätt att titta på eller få  Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan omfattas av sekretess. Det innebär att den myndighet som  Huvudprincipen är att kommunens allmänna handlingar är offentliga. Det finns dock undantag från detta i offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighet och sekretess. Vi som a-kassa är inte en myndighet, men omfattas till viss del av offentlighetsprincipen.

Demokratin mår bra av att granskas. Kommunens offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll. Insyn i kommunens verksamhet  Offentlighet och sekretess. Offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i kommunens  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.