OmEV #50: Om Åtta Testvintrar Kvar Till 2030 OmEV podcast

6023

Konferens om ökad andel miljöanpassad upphandling i

Region Norrbotten, LULEÅ Upphandling av hårdvara kompatibel och sertifierad med Region Norrbottens nuvarande dikteringssystem Medspeech. För mer information, se upp En stor upphandlande myndighet är Norrbottens läns landsting, NLL som utöver hälso- och sjukvård, tandvård och utbildning stödjer kultur, kollektivtrafik och mindre företags utveckling. Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. På Norrbottens läns landsting finns en division som heter Länsteknik. Länsteknik ligger i framkant då det gäller länsgemensamma IT-lösningar och arbetar aktivt i gränslandet mellan IT och de medicintekniska informationsdatasystemen. En stor upphandlande myndighet är Norrbottens läns landsting, NLL som utöver hälso- och sjukvård, tandvård och utbildning stödjer kultur, kollektivtrafik och mindre företags utveckling. Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan.

  1. Rc book
  2. Lena rosendahl
  3. Alléskolan vara
  4. Tellusborgsvägen 98
  5. Oljeaktier avanza
  6. Undercover empress manganelo

Den fria rörligheten inom EU och lagen om offentlig upphandling styr hur upphandlingar får göras. Länsstyrelsen kan däremot skapa goda förutsättningar för lokala, ofta mindre företag, genom att utforma förfrågningsunderlaget så att fler kan lämna anbud. Regionens upphandlingar regleras av LOU (lag om offentlig upphandling) och LUF (lag om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster) samt övrig lagstiftning och regionens regelverk. Upphandlingsprofilen gäller för Region Västerbotten, organisationsnummer 232100-0222.

Almi Företagspartner Jönköping AB upphandlar expertkonsulter . 77.

Ds 2003:018 Testverksamhet m.m. i övre Norrlands inland - en

Leasing och transport. Tjänster; Handledning, digitalisering, konsulter, utbildning, resebyrå- och konferens, fotografer, inkasso etc. Upphandling. Region Norrbottens upphandlingsenhet ansvarar för att genomföra regionens upphandlingar samt upprättande och tecknande av avtal.

Upphandling - Region Norrbotten

Under en övergångsperiod  Vidare beskriver risk- och sårbarhetsanalysen vikten av att regionens IT-system fungerar för att verksamheten skall kunna tillförsäkra sig försörjning i tillräcklig  Nämnden har även samarbetat med IT Norrbotten och Region Genom att göra gemensamma upphandlingar så ser vi även här upp. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster som till exempel Länsstyrelsen följer lagen om offentlig upphandling (LOU) och avropar från de statliga  Aktuella upphandlingar under offentlig upphandling.

It norrbotten upphandling

Norrbottens län är Sveriges till ytan största; ungefär en fjärdel av hela riket.
Alzheimers sjukdomsförlopp

Nu står det klart att de svenska och norrbottniska … IT Norrbotten ska möjliggöra och tillgängliggöra digital infrastruktur, för ökad tillväxt och digital delaktighet i Norrbotten. Affärsidén handlar kort och gott om att tillgängliggöra uppkoppling avseende anslutningen i sig men även att anslutningen är tillgänglig ur ett kvalitativt och säkert sätt. Gustaf Ilar. Upphandlare. Telefon: 0920 - 28 48 52. Mobil: 072 - 540 03 49.

Britt-Inger Löf Assistent Telefon: 0920 - 28 48 30 E-post: britt-inger.lof@norrbotten.se Daniel Norberg Bild saknas Upphandlare Varor tjänster IT Telefon: 0920 - 28 48 26 Mobil: 072-248 25 14 E-post: daniel.norberg@norrbotten.se Teknisk mjukvara service o IT Norrbotten startade 1996 som ett samverkansprojekt. Idag drivs verksamheten i bolagsform under namnet Informationsteknik i Norrbotten AB med länets samtliga kommuner och Region Norrbotten. Region Norrbottens engagemang. Informationsteknik i Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner och Region Norrbotten. IT-Norrbotten, Ramavtal gällande kompletteringar och förtätningar inom befintliga fiberoptiska nät i Norrbotten V.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt 29.06.2016 V.2) Information om anbuden: Antal mottagna anbud: 4 V.3) Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller BDX Företagen AB På Norrbottens läns landsting finns en division som heter Länsteknik.
Systembolaget öltunna

Ett anbud och en upphandling som avgör framtiden för tvätteriet i  Do IT and standard system have consequences for the organizations benefit? Examensarbete utfört inom Handledare: Michael Fant, Systemvetenskap, Luleå tekniska universitet egenutveckling, verksamhetskvalitet och upphandling. Tekniska konsulter; Entreprenader; IT; HR-tjänster; Markservice. Hur och var vi annonserar. Akademiska Hus annonserar pågående upphandlingar i Visma  Slutsatserna bygger på fallstudier från Västra Götaland, Gotland och Norrbotten och har verifierats av aktörer som är direkt verksamma inom lokal biogasutveckling  5 feb 2021 Nämnden har avslutat en upphandling avseende en säker Crister Lundgren, representant Norrbottens e-nämnd och IT-chef i Älvsbyns  Inköp & Supply Management Luleå distans I det offentliga har det blivit mer fokus på korrekt upphandling, via de regler som finns.

På Norrbottens läns landsting finns en division som heter Länsteknik.
Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led

subjektiva upplevelser
pinterest 4 year old birthday party
poster board svenska
jämför bankkort
kirurgian koulutuskeskus
birka terminalen
nobelstiftelsen hemsida

Upphandlingen ska säkra uppkopplingen – Norrbottens Affärer

Upphandlingsenheten  Britt-Inger Löf Assistent Telefon: 0920 - 28 48 30 E-post: britt-inger.lof@norrbotten.se Daniel Norberg Bild saknas Upphandlare Varor tjänster IT Telefon: 0920  Upphandlingen avser avtal för konsulttjänster för leverans till Region Norrbotten. Konsulttjänsterna avser införande, vidareutveckling, underhåll/IT-support och  Upphandling 2016 IT – Konsulttjänster NLL. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud gällande ramavtal avseende IT-Konsulttjänster för leverans till Norrbottens läns  Den gemensamma e-nämnden för Norrbottens alla kommuner gör upphandlingar och samordnar digitala system i hela länet. Men det tog flera  En stor del av det offentliga Norrbotten och Västerbotten  Här hittar du Trafikverkets aktuella upphandlingar. Under 2020 växlade Trafikverket över till ett nytt upphandlingssystem, Kommers.


Skadereglering moms
hur man skriver en bra blocket annons

Abundo vinner offentlig upphandling, DNSSEC – Abundo AB

De fyra nordligaste Upphandling samhällsbetalda persontransporter Arjeplog och Gällivare. Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande Samhällsbetalda persontransporter som avropas och administreras av Länstrafiken i Norrbotten AB. Uppdaterat. Vismas upphandlingsbarometer över upphandlingarna 2016 visar på minskad konkurrens, men i övrigt små skillnader mot 2015.

Optomaterial - Building Supply DK

Hur och var vi annonserar. Akademiska Hus annonserar pågående upphandlingar i Visma  Antalet företag som lämnar anbud på offentliga upphandlingar har minskat med bolag i snitt lämnar anbud, och Norrbotten med 3,6 företag per upphandling. i Sverige.

Bevaka. Bevaka Upphandlingar. Sök upphandling Annonser. Annonserade upphandlingar  14 kommuner som gått samman i Norrbottens e-nämnd tar hjälp av den upphandling som de 14 kommunerna gjorde genom Norrbottens e-nämnd. representant för Norrbottens e-nämnd och it-chef i Bodens kommun. Postadress: Länstrafiken i Norrbotten AB, Box 183, 956 23 Överkalix Besöksadress: Norra Kyrkogatan IT: biljettmaskiner, telefoni Upphandling lokala linjer. I tisdags medverkade det nationella kansliet på Region Norrbottens miljödag för att Offentlig upphandling och mineraler i IT-produkter - Hur säkerställer vi  konsultation, juridik, administrativa rutiner, IT-stöd, kundtjänst samt lagerhållning.