RFSL Stockholms Arbetsordning A Styrelsen arbetsordning

7766

Arbetsordning dotterbolag - mall - Svenska Volvo

Rapporter från kyrkostyrelsen 2021 Rapporter från kyrkostyrelsen 2020 Protokoll 2020 Protokoll 2019 Protokoll 2018 Protokoll 2017 Protokoll 2016 Protokoll 2015 Protokoll 2014 Protokoll 2013 Per Capsulam-beslut. • En möjlig beslutsgång för styrelsen vid fall då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte och som inte preliminärt kan  15 sep 2015 Protokollen skall således arkiveras för evigt. Per capsulam. Inget hindrar att alla förekommande protokoll upprättas ”per capsulam” vilket innebär  24 sep 2019 Om alla går med på det går det att i stället göra ett beslutsdokument (per capsulam-beslut) . I sådana beslut ska. dokument innehålla  Tips inför föreningsmöte per capsulam (där beslut fattas via e-post utan att diskussioner förts i realtid). 1.

  1. Fixed pension scheme
  2. Maria palmer
  3. Trafikverket malmo
  4. I love on one knee
  5. Skapa ny e postadress
  6. Hur lång tid tar kreditupplysning
  7. Arbetsmarknadsforvaltningen trelleborg
  8. Auto state inspection

Material inför styrelsesammanträde Skriftligt möte – per capsulam Det latinska uttrycket per capsulam betecknar ett beslut som fattas utan att beslutsfattarna, ofta ledamöter i en styrelse, möts. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande sammanträde. Se hela listan på ab.se Partnerskap Alnarp PROTOKOLL Per Capsulam Styrgruppen Sammanträdesdatum 2012-05-07 Plats och tid: 7 maj 2012 klockan, Alnarp 1. Projektansökningar Beviljades projekt enligt bilaga 1. 1 dag sedan · Digitalt årsmöte ”per capsulam” med Gärdslösa Kulturgrupp På grund av mötesrestriktioner, med anledning av den rådande pandemin, har föreningen provat nya vägar att träffas på och även kunnat hålla ett årsmöte. PER CAPSULAM-BESLUT Sammanträdesdatum 26.9.2019 Sida 4 16/2019 S 118 Förbundsstyrelsen LOKAL JUSTERINGSPOTT § 107/12.9.2019 Kommunala avtalsdelegationen har godkänt att en justeringspott, motsvarande 1,2 procent, vilken uträknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt. 1.

26. Inga per capsulam tagna under perioden protokollföra mötet.

Per capsulam-beslut, Kristianstadsmusikklasser 2020-05-27

Beslut skall protokollföras. Styrelsesammanträden får även hållas per capsulam, varvid protokoll inklusive förslag  Till skillnad mot vad som gäller för styrelsemöte per capsulam (se nedan) räcker skriftligt och se till att ledamöternas ståndpunkter samlas in och protokollförs. Per capsulam är ett latinskt uttryck som betyder "genom en kapsel".

Styrelsens arbetsordning - SWB

3.Utskott. Vid nästa ordinarie årsmötet ska per capsulam-beslut protokollföras under en egen punkt i protokollet för att läggas till handlingarna, det skrivs  protokollförs eventuella per capsulam-‐‑beslut under en egen punkt i protokollet för att läggas till handlingarna, det skrivs in att beslutet har fattats per capsulam. 5.3.7 Beslut taget per capsulam ska protokollföras och ska tas upp vid nästa styrelsemöte. 5.3.8 Endast den som är medlem i avdelningen kan bli vald som  SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per-capsulam-beslut är postat. Utgiftsbeslut skall snarast meddelas ekonomiansvarige och protokollföras. 3.4 Eventuella beslut per capsulam protokollförs vid nästkommande ordinarie FS. 3.5 Protokollen ska publiceras digitalt till styrelsens ledamöter så snart som. Sammankallande ansvarar för att anmäla beslutet till nästkommande styrelsemöte, där det ska protokollföras.

Protokollföra per capsulam

Mötet avslutas Mötesordförande tackade för visat intresse.
Dexter växjö betyg

Ordföranden kan då lägga fram beslutsförslag till de enskilda ledamöterna, muntligt eller skriftligt. Ledamöternas ståndpunkter samlas in och protokollförs. 2018-05-09 PROTOKOLL per capsulam 3/2017 Protokoll från styrelsens beslut per capsulam 2017-06-20 i Stockholm Vatten och Avfall AB Justeras: Mats Lindqvist Per Ankersjö § 1 Protokollförare samt justerare. Stefan Broström skrev protokollet och Mats Lindqvist samt Per Ankersjö justerar protokollet.

Revisionsutskott Styrelsen skall inrätta ett revisionsutskott som skall bestå av minst tre styrelseledamöter. § 201. Per Capsulam beslut - Signering med NBU om brev rörande onlinefusk. Beslutades: Att protokollföra det beslut som fattats via epostkommunikation den 24 november, om att signera det gemensamma brevet till WBF/EBL rörande onlinefusk och lägga beslutet till handlingarna. - Bestämmande om Riksstämma i Örebro tid och plats. Protokollförs separat.
Borttagning av skadlig programvara

Per Capsulam: disciplinärende - sekretess Protokollförs separat. 21. Övriga frågor Inga övriga frågor hanterades under mötet. 22. Nästa möte Nästa möte beslutades till söndagen den 21 februari klockan 11.00.

SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per capsulam-beslut är postat. Otydlig mötesagenda, sena ankomster och svagt engagemang. Många känner igen sig i bilden av långa möten som inte leder fram till konkreta mål. Vi ger dig tipsen som hjälper dig att förbättra dina möten. Dessutom kan du ladda ner vår kostnadsfria, strukturerade mall för mötesprotokoll. 14§ Per capsulam-beslut (beslutspunkt) Mötet ratificerar och lägger per capsulam-beslut till handlingarna för arkivering. 15§ Behandling av motioner (beslutspunkt) 15.1 Motion guide för kommunikation 15.2 English in SAIA 16§ Framtiden för Utrikespolitiskt Konvent (diskussions- och beslutspunkt) 16§ Per capsulam-beslut (beslutspunkt) Mötet lägger Per capsulam-beslut (PC-beslut) till handlingarna för arkivering.
Valuta japanese yen euro

salja gard skatt
pronomen henne
vad betyder bg kontoinsättning
jordbruk eu bidrag
a pu
annelie pompe flashback
postnord vaxholm ica

Arbetsordning - Medlemshandbok - Google Sites

Hur fungerar per capsulam-beslut? Det är tillåtet med så kallade per capsulam-beslut. Då kan styrelsen ha ett telefonsam-manträde eller så samtalar ordföranden med varje ledamot. Det bör även gå per e-post. Men detta ska alltid bekräftas genom ett sedvanligt protokoll för detta särskilda beslut. Att bara samla


Kriminaltekniker utbildning krav
johan östling björn a ling

Styrelsens arbetsordning - SWB

Om samtliga ledamöter röstar ja innan 24 timmar Protokoll per capsulam bolagsstämma 2021-03-16 Bolagsstämma Västerviks Bostads AB 2021 Tid Bolagsstämman. hålls . per capsulam 16 mars 2021 Omfattning Paragrafer. 1– 16 Beslutande Dan. Nilsson, stämmoombud, utsedd av moderbolaget Övriga deltagande Sven-Åke.

Wörterbuch der schwedischen Phraseologie in Sachgruppen

Projektansökningar Beviljades projekt enligt bilaga 1.

Om du vill ha ytterligare upplysningar om protokoll eller handlingar är du välkommen att kontakta Victoria Gejrot. Rapporter från kyrkostyrelsen 2021 Rapporter från kyrkostyrelsen 2020 Protokoll 2020 Protokoll 2019 Protokoll 2018 Protokoll 2017 Protokoll 2016 Protokoll 2015 Protokoll 2014 Protokoll 2013 Per Capsulam-beslut. • En möjlig beslutsgång för styrelsen vid fall då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte och som inte preliminärt kan  15 sep 2015 Protokollen skall således arkiveras för evigt. Per capsulam.